Los Internetos

Travel deals experts.
Push notifications ninjas.

Ogłoszenia

W spółce na 6 marca 2024 r. na godz. 15:30 planowane jest walne zgromadzenie wspólników (Akcjonariuszy) w przedmiocie zatwierdzenia działalności spółki i jej sprawozdań finansowych za rok 2023


W spółce na dzień 17 kwietnia 2023 r. planowane jest walne zgromadzenie wspólników (Akcjonariuszy) w przedmiocie zatwierdzenia działalności spółki i jej sprawozdań finansowych za rok 2022


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Los Internetos Lodziński Seremak S.K.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 29 czerwca 2022 roku w Warszawie

§ 1. Proponowany porządek obrad

  1. wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.05.2021 do 31.12.2021 r.;
  4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.05.2021 do 31.12.2021 r.;
  5. podjęcie uchwały co do sposobu podziału zysku za okres od 01.05.2021 do 31.12.2021 r.;
  6. zamknięcie obrad.

Contact

LOS INTERNETOS LODZIŃSKI SEREMAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Nowogrodzka 50/54, lok. 515, 00-695 Warszawa

KRS: 0000963024 NIP: 7010582929 REGON: 364640737

Kapitał zakładowy: 5,000 zł

contact(at)losinternetos.com

kontakt(at)losinternetos.com

kontakt(at)fly4free.pl